Prace montażowe

Technika dostępu linowego pozwala na szybkie i bezpieczne dotarcie do miejsc trudnodostępnych. W naszym zespole posiadamy pracowników
z uprawnieniami SEP i spawalniczymi. Ponadto wszyscy nasi technicy posiadają szkolenia IRATA.

Wykonujemy:

 • montaż przewodów instalacyjnych
 • montaż instalacji w przestrzeniach zamkniętych typu silosy, szachty etc.
 • montaż płyt elewacyjnych
 • montaż szkła fasadowego
 • montaż zabezpieczeń elewacji
 • montaż oświetlenia
 • montaż czujek przeciwpożarowych
 • montaż tryskaczowych instalacji p.poż.
 • montaż odwodnienia dachów
 • montaż systemów odgromowych
 • inne montaże z wykorzystaniem techniki dostępu linowego