Eventus Rope Access

PRACE REALIZOWANE METODĄ DOSTĘPU LINOWEGO

Alpinizm przemysłowy wykorzystywany jest w wielu sektorach działalności. Realizując zadania dla budownictwa, przemysłu czy utrzymania obiektów wspieramy naszych klientów na odcinkach robót, których wykonanie możliwe jest jedynie przy wykorzystaniu technik dostępu linowego.
Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie, zgodnie z potrzebami klienta, przy uwzględnieniu specyfiki robót. Dysponujemy pracownikami z uprawnieniami energetycznymi oraz spawacza. Wszyscy technicy posiadają szkolenia IRATA.
Jednak najważniejszym aspektem przy prowadzeniu prac metodami alpinistycznymi jest bezpieczeństwo. Na bieżąco szkolimy się i wdrażamy wewnętrzne standardy i procedury w tym zakresie.
Oferta
Prace remontowo-budowlane
Mycie elewacji szklanych
Prace montażowe
Czyszczenie ciśnieniowe
Czyszczenie alpinistyczne
Utrzymanie obiektów
Posiadamy duże doświadczenie co potwierdzają liczne rekomendacje.

Wciąż rozwijamy się aby wsparcie jakiego udzielamy naszym klientą było na coraz to wyższym poziomie. Pragniemy oferować coraz to bardziej dopracowane usługi zarówno pod względem kompetencji technologicznych, stosowanych materiałów, wykorzystywanych narzędzi i maszyn oraz kompetencji w zakresie techniki dostępu linowego jak i dbałości o bezpieczeństwo.

Zaufali nam