Utrzymanie obiektów

Właściciele budynków, Zarządcy Nieruchomości jak i Wspólnoty Mieszkaniowe korzystają z naszych szerokich usług na potrzeby utrzymania swoich obiektów. Znając ich potrzeby wykonujemy prace konserwacyjne, remontowe oraz przeglądy techniczne.

Wykonujemy:

  • montaż systemu antyptak
  • przeglądy techniczne obiektów
  • montaż siatek zabezpieczających przeciw ptakom
  • montaż siatek zabezpieczających budynki o złym stanie technicznym
  • wycinka i pielęgnacja zieleni wysokiej
  • naprawy elewacji
  • naprawy elementów dachów
  • mycie elewacji oraz przeszkleń